MULTI Forma
Linie - Lety
No. 11 - Odolnost na lety dlouhé, střednĕ dlouhé a maraton
VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

MULTI Forma je to preparát podporující přípravu na lzávody na trati delší než 350 km. Rozsah distancí v této kategorii závodů je obrovská – 300-400 km až 1200 km. Všechny mají avšak jeden společný příznak. V průbĕhu takových letů holubí organismus musí sáhnout po svých rezervách, protože nad určitou vzdálenost končí jeho zásoba cukrů, vyskytuje se kyslíkový dluh, a v souvislosti s tím se mĕní celek metabolických přemĕn (holub čerpe energii z bílkovin a tuků). MULTI Forma obsahuje energetické složeniny na dobu po spotřebování uhlovodíků (jsou to aminokyseliny a triglyceridy se středně dlouhým řetězcem), a také sloučeniny, jež posilují a ochraňují svaly a obĕhovou soustavu (HMB, L-karnitin, železo, vitamín B12, asparágové kyseliny proti acidóze). Nesmírnĕ důležitý je obsah butafosfanu, jenž tvoří zdroj aktivního fosforu a také povzbuzuje syntézu ATP a glykogenu. Tato sloučenina působí, že se holub unaví pomaleji a stačí mu energie na delší dobu. MULTI Forma obsahuje také borovicovou silici, jež působí povzbudivĕ na játra a zvĕtšuje pronikání lipofilních sloučenin do organismu. Díky tomu holub bude snadnĕji čerpat energii z tuků. Preparát obsahuje také výbĕr elektrolytů a mikroprvků pro obecné posilení organismu.

 

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ
MULTI Formu podávejte s krmivem nebo vodou před letem delším než 350 km:
  • jako zdroj substancí nezbytných v průbĕhu závodu
  • pro povzbuzení metabolismu tuků a bílkovin v jatrech
  • pro ochranu svalů a obĕhovĕ soustavy
  • pro zvĕtšení metabolických rezerev a pevnosti
 
MULTI Forma se podává v dávce:


5-10 g / 1 kg krmiva nebo 1 l vody po dobu 1-3 dní. Délka doby podávání by mĕla být závislá na kondici ptáků a obtížnosti závodu. Před obtížnĕjšími závody je možné podávat MULTI Formu dokonce i po dobu 3-4 dní s postupným zvĕtšováním dávky.

 

POZOR ! MULTI Forma je nejlépe podávat s krmivem (jako nosič použijte 7-OILS + HEPATIC). Ačkoliv když holubí nedostávají krmivo před košováním, pamatujte si, abyste podali preparát s vodou. Holubi by mĕli obdržet MULTI Formu v den košování.

 
Přečtete si nezbytnĕ článek - Program na lety střednĕ dlouhé, dlouhé a maraton
SLOŽENÍ VÝROBKU

MULTI Forma obsahuje: izolát bílkoviny + exogenní aminokyseliny, HMB, elektrolyty, triglyceridy se střednĕ dlouhým řetĕzcem, butafosfan, L-karnitin, L-glutamin, L-lysin celkem, cholinchlorid, betain, lecitin, inozitol, chlorid železitý celkem, sparágová kyselina Mg + Zn, vitamín E, vitamín C,  vitamín B12, citronová kyselina, borovicová silice, mikroprvky.

 

BALENÍ A VÝKONNOST
150 g 1 Balení 150 g obsahuje 375 dávek pro 1 holuba. Pro 50 holubů je to dávka na 2-3 letů.
250 g Opakowanie 250 g zawiera 625 dawek dla 1 gołębia. Dla 50 gołębi wystarczy na 4-5 lotów.

DOPORUČOVANÉ VÝROBKY


HapLabs